Termeni si conditii

CAP. I. IDENTIFICAREA COMERCIANTULUI

ARMEDANMAR SRL – persoană juridică română (societate cu răspundere limitată), înmatriculată și înființată potrivit legii la ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului) de pe lângă Tribunalul Bihor potrivit reglementărilor legale în vigoare în România, cu sediul social situat în Municipiul Oradea, Str. Jean Jaures, nr. 5, bl.D58, ap.2, județul Bihor (CP 410483), identificată prin C.U.I. RO32016919, având nr. de ordine în RC J5/1194/2013, reprezentată legal prin titular Marișcaș Ioan Dănuț în calitate de Administrator, denumit în continuare „Administratorul”, cu următoarele date de contact: adresa punctului de lucru și pentru corespondență fizică în Salonta, Str. Oradiei nr. 46, județul Bihor (CP 415500) număr de telefon: 0756.343.599, adresa de corespondență electronică: armedanmar@gmail.com sau contact@armedm.ro.

ARMEDANMAR SRL, în continuare „Site-ul” sau „Armedm”, prin intermediul administratorului, a reprezentanților legali sau convenționali controlează, administrează și deține în mod direct și pe durată nedeterminată website-ul www.armedm.ro, toate subdomeniile aparținând acestuia, precum și întreg conținutul încărcat pe serverele sale, indiferent de forma sau modalitatea prezentată.

Prin conținut încărcat (upload) pe site se înțelege în mod exemplificativ, dar nu limitativ: fișiere de tip grafică, indiferent de formatul acestora (.jpg, .png. .ai, .psd), fișiere de tip text, fișiere de tip audio, video, mărci, logo-uri, brevete de invenție, inclusiv coduri (script-uri informatice), indiferent de modul și formatul acestora de prezentare și indiferent dacă aceste elemente au fost sau nu afișate în mod public pe site ori dacă au rămas în bazele de date ale acestuia.

Fiecare utilizator care accesează și vizualizează prin intermediul oricărui dispozitiv website-ul www.armedm.ro îi este strict interzis să întreprindă orice tip de acțiune care ar viza preluarea, partajarea, stocarea, diseminarea totală sau parțială a conținutului existent pe serverele ARMEDANMAR SRL, precum și a conținutului afișat în mod public pe site, astfel cum a fost descris mai sus, fără acordul prealabil expres și în scris al administratorului.

Administratorul își rezervă în continuare capacitatea, precum și dreptul de a actualiza și modifica oricând și în mod unilateral conținutul și forma de prezentare a prezentelor termene și condiții, precum și a bunurilor, produselor și serviciilor sub toate aspectele fără a fi obligat să comunice vreo notificare prealabilă.

Pentru păstrarea evidenței actualizărilor și modificărilor aduse prezentelor Termene și Condiții, documentul va cuprinde în partea introductivă și finală; data adoptării, precum și data ultimei revizuiri/actualizări.

În cazul în care pe server există comenzi plasate în curs de procesare și/sau în curs de desfășurare care vizează bunurile, produsele și serviciile afectate de eventuale actualizări sau modificări, Vânzătorul se obligă să notifice prin orice mijloace Cumpărătorul despre aceste evenimente fără ca acesta din urmă să poată pretinde despăgubiri sau alte daune-interese din acest motiv.

Utilizatorii website-ului au întotdeauna obligația de a verifica periodic conținutul actualizat al prezentelor termene și condiții pentru a fi informați cu privire la ultimele modificări și actualizări. În toate cazurile este prezumat faptul că utilizarea site-ului într-un anumit moment implică în mod absolut necondiționat și fără excepții acceptarea termenelor și condițiilor de utilizare a site-ului în forma actualizată începând la data accesării.

CAP. II. TERMENI, DEFINIȚII ȘI NOȚIUNI COMERCIALE

 1. a) ARMEDANMAR SRL – identiatea și denumirea comercială a Vânzătorului, cu datele de identificare menționate în partea introductivă a prezentelor termene și condiții.
 1. b) Site / Website – reprezintă domeniul www.armedm.ro, inclusiv eventualele subdomenii (ex: arme.armedm.ro, comenzi.armedm.ro etc).
 2. c) Administrator – deținătorul legal al website-ului care administrează website-ul www.armedm.ro, precum și toate subdomeniile sale.
 3. d) Profesionist – orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acționează în cadrul activității sale de natură comercială, industrială sau de producție, artizanală ori liberală, în legătură cu contractele care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;
 4. e) Vânzător – ARMEDANMAR SRL, cu datele de identificare menționate în partea introductivă a documentului.
 5. f) Cumpărător – orice persoană fizică (de peste 16 ani) sau persoană juridică ori o altă entitate cu sau fără personalitate juridică care își deschide și configurează un cont pe website-ul www.armedm.ro și care efectuează cu succes cel puțin o comandă valabilă;
 6. g) Părți / Părțile contractante – Vânzătorul și Utilizatorul/Cumpărătorul, astfel cum aceștia au fost definiți anterior;
 7. h) Contract de vânzare – orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât şi servicii;
 8. i) Contract de prestări-servicii – orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia profesionistul prestează sau se angajează să presteze un serviciu consumatorului, iar acesta plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestuia;
 9. j) Contract la distanță – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
 10. k) Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. l) Utilizatorul – orice persoană fizică având varsta de cel puțin 16 ani împliniți sau oricare altă persoană juridică / entitate care accesează site-ul de pe orice dispozitiv electronic. Calitatea de Utilizator este dobândită în mod automat și de către Cumpărător care își creează și configurează un cont de Utilizator.
 12. m) Comandă – orice fel de comunicare purtată între Vânzător, în calitate de comerciant și Cumpărător, prin care acesta din urmă își manifestă intenția fermă de a achiziționa unul sau mai multe bunuri, produse și servicii prin intermediul website-ului www.armedm.ro;
 13. n) Produs – orice bun corporal mobil, cu excepţia bunurilor vândute prin procedura de executare silită sau valorificate ca urmare a aplicării prevederilor legale;
 14. o) Produse personalizate / realizate conform specificaţiilor clientului – orice fel de produse care nu sunt prefabricate, realizate pe baza opţiunilor individuale sau a deciziei Utilizatorului/Cumpărătorului. Produsele personalizate sunt acele produse care au suferit modificări de textură, culoare, inscripționare și orice alte modificări de fond sau formă solicitate în mod expres de către Cumpărător, sunt considerate ca atare produse personalizate și nu pot fi recomercializate de către Vânzător astfel încât nu vor fi acceptate la retur și nu vor putea face obiectul acestei proceduri;
 15. p) Bunuri, produse și servicii – orice fel / tip de produs ori serviciu afișat și listat în mod public pe site, care pot fi achiziționate de către Cumpărători prin plasarea unei comenzi ferme;
 16. q) Conţinut digital – orice date sau informații care sunt produse şi livrate cu titlu gratuit sau oneros, în formă digitală;
 1. r) Contract – reprezintă simplul acord de voință între părți, fără prezența fizică a părților în vederea încheierii unei tranzacții / vânzare-cumpărare de bunuri, produse și servicii;
 2. s) Contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul; 1.1. Orice Utilizator al site-ului www.armedm.ro va putea plasa una sau mai multe comenzi pentru a achiziționa produsele afișate pe site, acestea reprezentând totodată acceptare fermă și expresă a ofertei de vânzare din partea Vânzătorului. Produsele on-line comandate pe site vor putea fi achitate în sistem ramburs (cash), la momentul livrării produselor sau on-line, prin intermediul modalităților de plată electronice (ex: Netopia Payments).
 3. 1.2. Având în vedere faptul că anumite produse comercializate de ARMEDANMAR SRL au un regim special de circulație, spre exemplu armele de vânătoare, aceste produse se vor putea achiziționa numai în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza documentelor justificative, la sediul / punctul de lucru al ARMEDANMAR SRL situat în Salonta, strada Oradiei, nr. 46, 415500.
 4. 1.3. ARMEDANMAR SRL comercializează în condițiile legii produse și echipamente de vânătoare, arme, muniții și accesorii pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților specifice de vânătoare.
 5. 1.4. Prin înregistrarea contului pe website și prin transmiterea unei solicitări (a unei comenzi), Utilizatorul dobândește astfel calitatea de Cumpărător și este de acord în mod expres cu conținutul prezentelor termene și condiții, precum și cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pe serverele Vânzătorului.
 6. 1.5. Prelucrarea și procesarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului este necesară în vederea procesării și livrării corespunzătoare a comenzii, acesta din urmă fiind de acord cu modalitățile și mijloacele de comunicare furnizate de către Vânzător în vederea îndeplinirii și executării contractului de vânzare-cumpărare. Pentru a afla mai multe detalii și informații despre modul în care Vânzătorul procesează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal, consultați politica de confidențialitate și politica de utilizare a cookie-urilor.
 7. 1.6. Vânzătorul își rezervă în continuare dreptul de a anula una sau chiar mai multe comenzi efectuate de către oricare Utilizator al site-ului fără ca Vânzătorul să poată fi obligat la acordarea de daune-interese sau orice alte despăgubiri sau daune în următoarele cazuri:
 8.  

CAP. III. PLASAREA COMENZILOR ON-LINE PE SITE-UL ARMEDM.RO

1.4.1. În cazul în care doriți să aflați mai multe informații despre modul în care vă puteți exercita dreptul de retragere din contract (cunoscut în termeni populari sub denumirea drept de retur), respectiv în cazul în care doriți returnarea produsului/lor și rambursarea contravalorii acestuia, vă rugăm să consultați cu atenție politica privind exercitarea dreptului de retur (de retragere din contract) sau să ne contactați oricând și în mod gratuit utilizând formularul de contact disponibil pe site la următoarea adresă https://armedm.ro/contact/

– banca emitentă a cardului Utilizatorului respinge procesarea și efectuarea tranzacției indiferent de motiv (spre exemplu din pricina fondurilor insuficiente, ca urmare a detectării unei tranzacții suspecte ori a unei suspiciuni de fraudă etc.) în cazul plăților online etc;

– tranzacția este invalidată în cazul efectuării plății on-line, cu cardul, prin mijloace de plată electronică;

– Există desincronizări între serverele administratorului și cantitatea de stocuri afișată pe site;

– Datele și informațiile afișate pe stie au rămas neactualizate, din motive neimputabile administratorului;

– Informațiile furnizate de către Utilizator sunt incomplete, eronate, vădit false sau susceptibile de fraudă sau impersonarea altor persoane. 1.7. Comunicările de natură comercială se vor desfășura de către părți în principal pe cale electronică, respectiv prin e-mail / chat, servicii de mesagerie instant (ex:. Whatsapp, Facebook Messenger) sau prin intermediul serviciilor vocale de telefonie, la alegerea Vânzătorului sau printr-o altă modalitate de comunicare stabilită prin acordul ambelor părți, dacă acestea au preferat o altă modalitate de comunicare specifică.

1.8. Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către Vânzător a acceptării comenzii transmise de către Cumpărător. Confirmarea acceptării comenzii transmise de către Cumpărător poate îmbrăca orice formă juridică de transmitere, dar, de regulă aceasta va fi furnizată prin mijloace / procese automatizate.

1.9. Utilizatorul/Cumpărătorul se obligă să păstreze în condiții depline de siguranță toate datele de identificare pe care le utilizează pentru autentificarea pe site, respectiv:

– username-ul (numele de utilizator);

– adresa de e-mail atașată contului de Utilizator;

– parola de identificare.

Aceste date și informații nu trebuie divulgate sub nicio formă altor terțe persoane, Utilizatorul fiind pe deplin răspunzător pentru modul în care contul său de Utilizator este utilizat pe site. Vânzătorul nu este răspunzător în nicio situație ca urmare a accesării neautorizată a contului de Utilizator și nu va acorda daune-interese sau despăgubiri pentru acțiunile ce rezultă din accesarea și utilizarea neautorizată a contului de Utilizator.

CAP. IV. REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI ARMEDM.RO.

1.1. Ca urmare a accesării, vizitării, consultării sau plasării unei comenzi or prin desfășurarea oricărei alte activități sau acțiuni pe site-ul nostru, Utilizatorul promite să respecte cu strictețe următoarele reguli de conduită generală:

 1. a) Veți utiliza site-ul www.armedm.ro exclusiv (numai în scopul) efectuării și plasării comenzilor sau în scop de satisfacere a intereselor personale de informare cu privire la activitatea, produsele și serviciile furnizate de către ARMEDANMAR SRL.
 2. b) Nu veți efectua, respectiv plasa nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm în continuare dreptul de a anula comanda respectivă de îndată ce o identificăm, precum și dreptul de a lua măsuri împotriva acestor acțiuni în sensul formulării plângerilor prealabile către autoritățile competente, inclusiv ne vom rezerva dreptul de a ne adresa în mod direct justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate administratorului;
 3. c) Veți furniza pe site-ul www.armedm.ro numai informații reale, complete, exacte și actualizate, iar în cazul în care informațiile furnizate s-au modificat în orice fel, veți aduce la cunoștință acest aspect prin intermediul actualizării noilor informații actualizate în contul dvs. de utilizator.
 4. d) În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul de utilizare a site-ului www.armedm.ro, precum și cu privire la politicile noastre în legătură cu acest site, ne veți contacta de îndată și fără întârziere utilizând mijloacele de comunicare electronică puse la dispoziție pe site-ul nostru. Pentru soluționarea cererilor dvs. nu se vor percepe costuri, în afara celor prevăzute de furnizorul dvs. de servicii de date/internet, aspecte independente de voința ARMEDANMAR SRL, precum și în cazul în care solicitați comunicarea de înscrisuri prin intermediul serviciilor poștale/de curierat, caz în care veți putea suporta costurile aferente expedierii, dacă părțile nu au convenit în mod expres altfel.
 1. e) Veți respecta în mod absolut și deplin toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element și conținut regăsit pe website-ul www.armedm.ro, atât în ceea ce privește interfața publică, cât și interfața privată a acestuia.
 2. f) Nu veți desfășura acțiuni sau inacțiuni care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru www.armedm.ro, în caz contrar ne rezervăm în continuare dreptul de a îndeplini toate formalitățile prealabile în ceea ce privește sesizarea autorităților competente.

În cazul în care nu veți respecta toate regulile generale menționate anterior, ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus, de a anula comenzile, de a sesiza autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă, civilă sau penală a oricăror fapte antisociale, precum și de a ne adresa justiției pentru recuperarea în integralitate a oricăror prejudicii cauzate (prezente sau viitoare), inclusiv în ceea ce privește beneficiul nerealizat și cheltuielile de judecată (inclusiv onorariile avocațiale și de executare silită).

CAP. V. POLITICA ON-LINE DE VÂNZARE A PRODUSELOR ARMEDM.RO

1.1. În cazuri justificate, Vânzătorul își rezervă în continuare dreptul său unilateral de a restricționa temporar sau permanent accesului unui Utilizator pe website-ul www.armedm.ro în cazul în care acesta constată că drepturile și interesele sale legitime ar putea fi prejudiciate în orice fel/mod prin conduita necorespunzătoare manifestată de către Utilizator pe site.

1.2. În cazul imposibilității de accesare a website-ului din orice motiv, Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere sau obligație față de Utilizator, acesta fiind îndreptățit să sisteze accesul Utilizatorilor pentru a efectua lucrări de mentenanță. De asemenea, Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere pentru desincronizarea / neconcordanța cantității și disponibilității produselor afișate pe site-ul www.armedm.ro.

1.3. Toate produsele și serviciile afișate pe site la adresa https://armedm.ro/magazin/ sunt susceptibile pentru plasarea de comenzi online de către Utilizatori, cu condiția ca acestea să fie disponibile în stoc.

1.3.1. Categoriile de produse disponibile pe site-ul www.armedm.ro sunt:

– Articole de vânătoare: https://armedm.ro/product-category/vanatoare/

– Articole de autoapărare și pază: https://armedm.ro/product-category/autoaparare-si-paza/

– Tir sportiv și agrement: https://armedm.ro/product-category/tir-sportiv-si-agrement/

– Airsoft: https://armedm.ro/product-category/airsoft/

Dispozitive optice: https://armedm.ro/product-category/dispozitive-optice/

– Echipament vânătoare: https://armedm.ro/product-category/echipament-vanatoare/

– Întreținere arme și accesorii: https://armedm.ro/product-category/intretinere-arme-si-accesorii/

1.3.2. Utilizatorul este dator să consulte în scop de informare prealabilă, înainte de a plasa o comandă, cantitatea de stocuri disponibilă pe site, prin acccesarea și consultarea descrierilor aferente fiecărui produs în parte acolo unde este indicată inclusiv cantitatea disponibilă în stoc (mențiunea: în stoc).

1.3.3. În cazul în care o anumită cantitate de produse este absolut esențială pentru Cumpărător în vederea încheierii contractului, atât de importantă încât în lipsa acestei cantități specifice nu ar mai fi cumpărat, acesta este dator ca înainte de plasarea unei comenzi să ia legătura în mod direct cu Vânzătorul pentru a-i comunica acestuia din urmă caracterul esențial al cantității de produse, pentru ca Vânzătorul să aibă posibilitatea de a verifica manual disponibilitatea produselor și de a onora în mod corespunzător comanda.

1.4. În cazul în care Cumpărătorul dorește returnarea produsului și restituirea sumelor achitate, acesta poate exercita dreptul de retur (dreptul de retragere) conform dispozițiilor OUG 34/2014 în termen de 14 zile, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele legate strict de returnarea prouduslui/elor. Pentru mai multe informații despre exercitarea dreptului de retragere, vă rugăm să accesați și să consultați în prealabil politica privind exercitarea dreptului de retur (a dreptului de retragere din contract).

1.5. Toate bunurile, produsele și serviciile introduse pe website-ul www.armedm.ro, afișate și ilustrate prin conținut de tip grafică, vectorial, text, video, audio etc. sunt disponibile doar cu titlu de prezentare, acestea nu creează în niciun caz vreo obligație juridică din partea Vânzătorului.

1.5.1. Există posibilitatea ca anumite produse afișate pe website-ul www.armedm.ro să aibă în realitate mici diferențe, modificări de textură, culoare, aspect, aceste împrejurări fiind însă independente de voința Vânzătorului. Din acest motiv, imaginile prezentate pe site sunt doar cu titlu de prezentare.

1.6. Vânzătorul oferă garanție pentru produsele comercializate pe site, respectiv garanția este cea acordată în mod obișnuit de producător, conform instrucțiunilor și documentelor ce însoțesc comanda.

1.7. Garanția oferită de către Vânzător se anulează automat în cazul în care, sub orice formă și în orice modalitate, produsului i se aduc intervenții și/sau deteriorări de către Cumpărător ori acestea sunt cauzate ca urmare a neglijenței Cumpărătorului sau a altor terțe persoane pe care nu le-a supravegheat deși putea și trebuia să o facă, în ceea ce privește manevrarea, întreținerea și utilizarea produsului.

1.8. Cumpărătorul sau oricare altă persoană care intră în posesia unui produs achiziționat de pe site-ul www.armedm.ro se obligă să nu aducă modificări produsului/lor (cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ: modificări de formă, structură, culoare etc.), în caz contrar, Cumpărătorul înțelege în mod expres și acceptă faptul că garanția acordată urmează în acest caz a fi anulată de drept, fără îndeplinirea altor formalități, iar Cumpărătorul nu va mai putea exercita drepturile prevăzute de garanția acordată de Vânzător. În ceea ce privește valabilitatea garanției, produsul livrat de către Vânzător trebuie păstrat și menținut în forma și în starea inițială în care au fost livrate, cu excepția uzurii normale ce se datorează unei folosințe normale/obișnuite.

1.9. Vânzătorul își rezervă în continuare dreptul de a organiza ocazional diverse concursuri tematice, de a acorda diverse promoții, reduceri, precum și alte beneficii și avantaje Utilizatorilor website-ului www.armedm.ro. În acest caz, Vânzătorul se obligă să întocmească în conformitate cu prevederile legale un regulament de concurs în formă autentică cu privire la participarea la tombolă și va aduce la cunoștința publică care sunt condițiile de participare.

CAP. VI. GARANȚII ACORDATE

1.1. Vânzătorul oferă garanție pentru produsele comercializate pe site, respectiv garanția este cea acordată de producător, conform instrucțiunilor și documentelor ce însoțesc comanda. Garanția oferită de către Vânzător constă în acordarea cu titlu gratuit de către ARMEDANMAR SRL a următoarelor servicii: a) repararea produsului, iar în cazul în care produsul nu poate fi reparat, b) înlocuirea produsului cu altul nou, în aceeași cantitate și specificații, dacă produsul respectiv se află în stoc.

1.1.1. La propunerea Cumpărătorului, acesta poate beneficia de înlocuirea produsului aflat sub incidența garanției și cu un alt produs cu alte specificații, cu condiția ca prețul noului produs să fie egal cu cel al produsului inițial. În cazul în care există o diferență valorică de preț negativă, Cumpărătorul poate achita în plus diferența.

1.2. Garanția oferită de către Vânzător se anulează automat în cazul în care deteriorările sau degradările aduse produsului/lor sunt cauzate în mod intenționat ori din culpă de către Cumpărător sau de către o terță persoană (pe care Cumpărătorul nu a supravegheat-o, deși putea și trebuia să facă acest lucru) sau acestea sunt cauzate ca urmare a neglijenței (culpei) acestora în ceea ce privește deținerea, manevrarea, întreținerea și utilizarea produsului.

1.3. Este strict interzis să se aducă de către Cumpărător sau de către oricare altă persoană orice fel de modificări și/sau intervenții de culoare, structură, textură, formă asupra produsului/lor livrate pe întreaga perioadă de valabilitate a garanției, cu excepția uzurii normale, în acest caz garanția acordată se anulează automat, iar Cumpărătorul nu mai poate beneficia de drepturile prevăzute în garanția acordată de către Vânzător. Pentru păstrarea valabilității garanției, produsul livrat de către Vânzător trebuie păstrat în forma și în starea inițială, cu excepția uzurii normale datorate folosinței normale/obișnuite.

CAP. VII. RISCUL CONTRACTULUI

1.1. În cazul contractelor în care Vânzătorul se angajează să livreze produsele către Cumpărător, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat de drept Cumpărătorului în momentul în care acesta sau o parte terţă împuternicită de acesta (alta decât transportatorul), intră în posesia fizică a produselor.

1.2. Cu toate acestea, riscul este transferat Cumpărătorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către Cumpărător să transporte produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către Vânzător, fără a aduce atingere drepturilor Cumpărătorului faţă de transportator. Spre exemplu, în situația în care Cumpărătorul înțelege să preia personal produsele, iar acestea se deteriorează în timpul transportului din motive obiective și independente de voința Vânzătorului.

1.3. Prin risc al contractului se înțelege imposibilitatea Cumpărătorului de a exercita dreptul de retragere din contract (de retur) potrivit politicii de retur, acesta din urmă asumându-și acest fapt, în cazul în care se îndeplinesc condițiile menționate anterior.

CAP. VIII. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

1.1. Vânzătorul nu va putea fi tras la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în ceea ce privește îndeplinirea obiectului contractului de vânzare-cumpărare, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit, astfel cum acestea sunt definite prin lege.

1.2. Forța majoră include, dar nu se limitează la schimbări legislative sau reglementări, embargouri, războaie, pandemii, acte de natură teroristă, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare deosebit de grave, inundații, greve, epidemii, condiții meteorologice și/sau acțiuni malițioase provenite din partea atacatorilor cibernetici (hackerilor), precum și acțiuni venite din partea furnizorilor de servicii de internet în mod direct sau indirect, în cazul în care aceștia din urmă devin ținta atacurilor cibernetice, iar acest lucru afectează în orice mod inclusiv Vânzătorul (spre exemplu, cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ sustragerea bazei de date a clienților).

CAP. IX. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

1.1. Întregul conținut afișat pe site reprezintă proprietatea intelectuală a ARMEDANMAR SRL și poate folosit de către terți (Vizitatori, Utilizatori/Cumpărători) numai în vederea satisfacerii propriilor nevoi de informare și/sau în scopul plasării de comenzi.

1.2. Terțele persoane care vizitează și accesează site-ul www.armedm.ro nu au dreptul de a descărca, de a modifica parțial sau integral site-ul, nu au dreptul de a reproduce parțial și/sau integral conținutul afișat și publicat pe site, pe pagina principală, precum și pe celelalte pagini ale acestuia (inclusiv subdomeniile sale), nu au dreptul de a proceda la copierea, diseminarea, comercializarea sau exploatarea site-ul în orice altă manieră ce este vădit contrară intereselor ARMEDANMAR SRL.

1.3. Site-ul www.armedm.ro este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm în continuare capacitatea, precum și dreptul de a sesiza autoritățile compentente, inclusiv instanțele de judecată competente material, funcțional, general, teritorial pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat administratorului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere a făptuitorului sub toate aspectele prevăzute și agreate de lege.

CAP. X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

1.1. Toate conflictele sau neînțelegerile ce rezultă din interpretarea prezentelor termene și condiții se vor soluționa de către părți în principal pe cale amiabilă. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate pe

cale amiabilă, părțile se vor adresa în prealabil unui mediator autorizat potrivit Legii nr.192/2006 pentru medierea conflictului.

1.2. Mai multe detalii despre modul în care înțelegem să procedăm la soluționarea litigiilor dintre părți puteți regăsi în politica de soluționare a litigiilor.

1.3. În cazul în care soluționarea amiabilă a litigiilor pe cale amiabilă sau prin procedura medierii nu este posibilă ori oportună, soluționarea acestora se va realiza de către instanțele judecătorești competente de la sediul profesional al ARMEDANMAR SRL la data formulării cererii de chemare în judecată.

CAP. XI. CLAUZE FINALE

1.1. Prezentele termene și condiții, precum și accesarea și utilizarea site-ului www.armedm.ro reprezintă întocmai acordul dintre persoana dumneavoastră şi noi în ceea ce privește obiectul oricărui contract la care veți lua parte și înlocuiește orice alt acord, precum și orice altă înțelegere anterioară (indiferent dacă aceasta a fost manifestată în mod verbal sau scris) dintre dumneavoastră și ARMEDANMAR SRL.

1.2. Prezentele termene și condiții au un caracter obligatoriu și se aplică cu prioritate oriunde este necesar a se efectua interpretări ale raporturilor juridice dintre dvs. și ARMEDANMAR SRL.

1.3. Prin utilizarea website-ului www.armedm.ro, inclusiv a subdomeniilor acestuia înțelegeți și acceptați în mod expres și în deplină cunoștință de cauză faptul că, fără acordul nostru prealabil și scris nu aveți dreptul și posibilitatea de a transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod informațiile prezentate în acest document, precum și oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră ce decurg din acestea.

Cu toate acestea, ARMEDANMAR SRL are dreptul ca, în mod unilateral și fără consimțământul, respectiv acordul de voință a terțelor persoane, să procedeze de cuviință la transferarea, cesionarea, grevarea, subcontractarea sau înstrăinarea în orice alt mod a drepturilor sau obligațiilor stipulate în cuprinsul prezentelor termene și condiții.

1.3. În cazul în care este sau va fi necesar ori oportun a se efectua interpretări, actualizări sau modificări asupra prezentelor termene și condiții, ARMEDANMAR SRL își rezervă în continuare dreptul de a le efectua în mod corespunzător, cu indicarea datei ultimei actualizări.

1.4. În cazul oricărei interpretări a prezentelor termene și condiții, precum și oricărei alte utilizări sau accesări a website-ului www.armedm.ro, se va aplica în toate cazurile legea română.

Ultima actualizare: 22.03.2022.

X
Add to cart