FORMULAR PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE RETUR

MODEL FORMULAR 1

În atenția ARMEDANMAR SRL – persoană juridică română (societate cu răspundere limitată), înmatriculată la ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului) de pe lângă Tribunalul Bihor potrivit reglementărilor legale în vigoare în România, cu sediul social situat în Municipiul Oradea, Str. Jean Jaures, nr. 5, bl.D58, ap.2, județul Bihor (CP 410483), identificată prin C.U.I. RO32016919, având nr. de ordine în RC J5/1194/2013, reprezentată legal prin titular Marișcaș Ioan Dănuț în calitate de Administrator

Subsemnatul(a) NUME PRENUME, cu domiciliul situat în _______________ având adresa de corespondență electronică ADRESA E-MAIL și nr. tel:. NR.TEL, în conformitate cu dispozițiile art. 9 și urm. ale OUG 34/2014 vă înaintez în continuare prezenta

CERERE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE (RETUR)

Prin care solicit să încuviințați retragerea subsemnatului/ei din cadrului contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu dvs. prin intermediul website-ului www.armedm.ro pe care îl administrați. Menționez faptul că în data de DATA COMENZII am achiziționat de pe site-ul dvs. www.armedm.ro potrivit id-ului de comanda ID COMANDA următoarele categorii de produse și/sau servicii asupra cărora doresc să-mi exercit în termenul legal dreptul de retragere din contract astfel:

  1. a) _________________________
  2. b) _________________________
  3. c) _________________________

Motivul returnării produsului/lor / serviciilor achiziționat(e) este __________________________.

Declar prin prezenta pe propria răspundere cunoscând sancțiunile aplicabile de legislația penală în cazul falsului în declarații sub semnătură privată faptul că DA

NU

OBSERVAȚII

Produsul a fost desigilat

Produsul a fost deteriorat

Produsul a suferit șocuri (căderi)

Produsul a suferit modificări chimice sau alte intervenții (ex. vopsea, lăcuire, reparare)

Produsul corespunde așteptărilor mele personale

Produsul nu corespunde descrierii afișate pe site

Produsul a fost înstrăinat altor persoane înainte de exercitarea dreptului de retragere

Produsul returnat vine însoțit de toate accesoriile incluse în pachet

Solicit comunicarea răspunsului în legătură cu cererea mea privind exercitarea dreptului de retragere prin următoarea modalitate de contact:

  1. a) Prin corespondență electronică (e-mail) la adresa _________________________
  2. b) Telefonic la nr. tel _______________________________

Prin prezenta declar faptul că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le-am furnizat în cuprinsul prezentei cereri, acestea fiind necesare Vânzătorului în vederea soluționării cererii.

MODEL FORMULAR 2

Către

ARMEDANMAR SRL

Oradea, Str. Jean Jaures, nr. 5, bl.D58, ap.2, județul Bihor

armedanmar@gmail.com

Subsemnatul(a) __________________________ cu domiciliul în ___________________________, adresa de e-mail: ______________________ și număr de telefon ______________________.

Prin prezenta vă informez că doresc retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse comandate prin intermediul website-ului dvs. www.armedm.ro pe care îl administrați. Comanda plasată pe website-ul WWW.ARMEDM.RO are numărul de identificare a comenzii _____________ și a fost plasată în data de _______________.

Produsele comandate asupra cărora înțeleg să îmi exercit în termenul legal dreptul de retragere sunt următoarele:

1. ________________________________________ primit la data de ______________

2. ________________________________________ primit la data de ______________

3. ________________________________________ primit la data de ______________

4. ________________________________________ primit la data de ______________

5. ________________________________________ primit la data de ______________

În legătură cu soluționarea cererii mele, doresc să fiu contactat prin intermediul corespondenței electronice la adresa de corespondență electronică ____________________________ sau telefonic, la nr. de contact ____________________________.

Cu stimă,

________________ ________________

(data) (semnătura)

Prezentul formular de retragere din contract constituie baza de referință pentru Cumpărător în vederea exercitării dreptului de retragere din contract. Completarea formularului nu este o condiție obligatorie în sarcina Cumpărătorului pentru exercitarea valabilă a dreptului de retragere acesta având în continuare dreptul să transmită în scris orice declarație fermă și neechivocă de retragere din contract.

În cazul în care se dorește utilizarea prezentului formular de retragere din contract, acesta se completează și semnează olograf (de mână) și se transmite înapoi completat doar în cazul în care Cumpărătorul dorește să se retragă în termenul legal din contractul de vânzare-cumpărare încheiat prin intermediul website-ului www.armedm.ro.

De asemenea, puteţi completa şi transmite prin mijloace electronice formularul de retragere sau orice altă declaraţie neechivocă la adresa de corespondență electronică armedanmar@gmail.com sau contact@armedm.ro. Dacă folosiţi această opţiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere din contract.

În cazul transmiterii formularului de retragere prin intermediul corespondenței electronice, semnătura olografă nu mai este necesară, cu condiția să precizeze informațiile de bază de identificare a comenzii și produsele asupra cărora Cumpărătorul dorește să își exercite, în termenul legal, dreptul de retragere.

FORMULAR PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE RETUR

Aveţi dreptul potrivit prevederilor O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativ de a vă retrage din prezentul contract de vânzare-cumpărare, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile, termen care începe să curgă de la data la care ați intrat în posesia fizică a produselor comandate.

Pentru a vă exercita în mod corespunzător dreptul de retragere trebuie să ne informaţi prin orice mijloc de comunicare scris cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin intermediul serviciilor poștale (scrisoare recomandată cu confirmare de primire), prin fax sau alte mijloace de corespondență electronică e-mail.

În acest scop, vă puteți folosi și inspira din modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie pentru exercitarea valabilă a dreptului de retur, dar va trebui să ne furnizați suficiente elemente pentru identificarea corespunzătoare a comenzii, precum și a produselor asupra cărora doriți să vă exercitați dreptul de retragere din contract.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea dvs. privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere prin intermediul oricărui mijloc de comunicare scris, la adresele de contact specificate în prezentul formular.

Dacă vă retrageţi din contract, ne obligăm să rambursăm orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, cu excepția costurilor livrării, precum și a costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât tipul de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract.

Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu se vor percepe comisioane suplimentare din partea Vânzătorului, ca urmare a unei astfel de rambursări, dar este posibil să existe comisioane aplicate din partea unor terțe persoane (spre exemplu comisioane bancare), independente de voința Vânzătorului.

Prin exercitarea dreptului de retragere vă obligați să returnați toate produsele comandate sau să ni le înmânaţi direct nouă, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat prin orice mijloc de comunicare scris retragerea din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi către noi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Vă rugăm să rețineți că avem dreptul de a amâna rambursarea sumelor către dvs. până la data la care ne-am asigurat să recepționăm înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat o dovadă justificativă că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

Pentru exercitarea dreptului de retragere din contract va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor, aferente modalității de livrare aleasă (poștă sau curier rapid). În orice caz, costul aproximativ este estimat la maximum 100 lei.

În cazul în care produsele comandate de către dvs., prin natura lor, nu vor putea fi returnate în mod normal prin poştă sau curier rapid şi au fost livrate la domiciliul dumneavoastră în momentul încheierii contractului, sub aceleași condiții menționate mai sus.

Rețineți în continuare că aveți posibilitatea de a consulta în prealabil politica de retur a produselor, termenele și condițiile de utilizare a site-ului, politica de confidențialitate, precum și politica de utilizare a cookie-urilor.

Sunteţi în continuare deplin responsabil în legătură cu diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări necorespunzătoare, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor.

Produsele personalizate, care au suferit modificări de textură, culoare, inscripționare, precum și orice alte modificări de fond sau formă solicitate de către Cumpărător sunt considerate ca atare produse personalizate și nu pot fi recomercializate astfel încât acestea constituie excepție de la exercitarea dreptului de retur.

Vă mulțumim anticipat pentru încrederea acordată și vă invităm să accesați site-ul nostru www.armedm.ro pentru a fi la curent în legătură cu cele mai noi produse și servicii, precum și la alte oferte, reduceri și beneficii pe care le acordăm în mod frecvent clienților noștri.

X
Add to cart