POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ARMEDANMAR este conștientă asupra faptului că, intimitatea și confidențialitatea în spațiul virtual on-line este deosebit de importantă pentru utilizatori, în special atunci când se desfășoară activități de natură comercială așa cum se întâmplă în cazul de față.

Prezentul document își propune să trateze cadrul politicii noastre de confidențialitate în legătură cu utilizatorii website-ului nostru www.armedm.ro; denumiți în continuare („Vizitatori”) sau Utilizatori (”Clienți/Cumpărători”).

În înțelesul noțiunii de Vizitator/Utilizator se înțelege acea persoană care accesează website-ul www.armedm.ro și vizualizează prin orice mijloc sau dispozitiv conținutul afișat de către Armedm.ro. Cumpărătorul este acel Vizitator/Utilizator care a achiziționat în mod valabil cel puțin un produs de pe site.

Administrator al website-ului www.armedm.ro denumit în continuare „ARMEDM.RO” este ARMEDANMAR SRL persoană juridică română (societate cu răspundere limitată), înmatriculată la ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului) de pe lângă Tribunalul Bihor potrivit reglementărilor legale în vigoare în România, cu sediul social situat în Municipiul Oradea, Str. Jean Jaures, nr. 5, bl.D58, ap.2, județul Bihor (CP 410483), identificată prin C.U.I. RO32016919, având nr. de ordine în RC J5/1194/2013, reprezentată legal prin titular Marișcaș Ioan Dănuț în calitate de Administrator, denumit în continuare „Administratorul”, cu următoarele date de contact: adresa punctului de lucru și pentru corespondență fizică în Salonta, Str. Oradiei nr. 46, județul Bihor (CP 415500) număr de telefon: 0770.811.005, adresa de corespondență electronică: armedanmar@gmail.com.

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin date cu caracter personal, în înțelesul prezentei politici se înțelege orice fel de informație care identifică, localizează, care ar putea fi utilizată pentru a determina identificarea, contactarea sau localizarea persoanei căreia îi aparțin aceste informații sau date.

Cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ prin date cu caracter personal, respectiv informații referitoare la identitatea persoanei se înțelege: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, prin informații în legătură cu localizarea persoanei se înțelege adresa de domiciliu/reședință/rezidență, prin informații în legătură cu contactarea persoanei se înțelege numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, prin alte date și informații de natură financiară se înțelege datele de identificare și accesare a cardului de credit/debit.

Ce informații sau date cu caracter personal colectează ARMEDANMAR?

În utilizarea și executarea contractului la care sunteți parte, ARMEDANMAR SRL va colecta informații de bază despre profilul personal al Utilizatorului. Vizitatorii website-ului nu vor fi afectați de prelucrarea informațiilor de bază menționate mai sus. Cu toate acestea, inclusiv vizitatorii trebuie să aibă în vedere utilizarea cookie-urilor de către ARMEDANMAR SRL. Mai multe informații despre modul în care folosim cookie-urile pe site-ul www.armedm.ro regăsiți în cuprinsul politicii de utilizare a cookie-urilor.

ARMEDANMAR SRL colectează următoarele informații suplimentare de la Utilizatorii care aleg în mod voluntar să își configureze un cont de Utilizator în vederea plasării unei comenzi pentru achiziționarea de produse și servicii pe website-ul www.armedm.ro, respectiv: numele, adresa de livrare (oraș, județ, strada, numărul străzii), numărul de contact / telefon și adresa de e-mail pentru corespondență electronică.

Alte organizații sau terțe persoane colectează date și informații despre mine?

Pe lângă colectarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor ARMEDANMAR amintite mai sus, aceasta colectează și date cu caracter personal în vederea partajării acestora către furnizorii, colaboratorii și prestatorii de servicii cu care ARMEDANMAR colaborează în vederea îndeplinirii obiectului contractului a cărui parte sunteți (cum ar fi spre exemplu: transmiterea informațiilor de livrare și contact către furnizorii de servicii de curierat rapid, furnizarea datelor financiare către procesatorii de plăți electronice). Acești furnizori (terțe părți) vor colecta datele dvs. cu caracter personal pe care le-ați furnizat voluntar pe site-ul nostru în vederea prestării de servicii pentru îndeplinirea obiectului contractului la care sunteți parte, spre exemplu pentru livrarea și expedierea produselor comandate către dvs. prin intermediul solicitării de comandă plasată pe website-ul www.armedm.ro.

Furnizorii și colaboratorii amintiți mai sus vor putea colecta aceste informații ce au fost furnizate în mod voluntar și liber de către Utilizator în temeiul executării contractului de vânzare-cumpărare încheiat în mod valabil prin intermediul website-ului nostru, www.armedm.ro.

Vă aducem la cunoștință faptul că ARMEDANMAR nu controlează și nu organizează modul în care aceste entități utilizează aceste categorii de informații, însă pentru a asigura o securitate sporită clienților noștri, le solicităm furnizorilor și partenerilor noștri să ne aducă la cunoștință periodic și să ne comunice modul în care aceștia înțeleg să utilizeaze și să prelucreaze informațiile și datele cu caracter personal pe care le-au accesat și colectat prin intermediul nostru, precum și să ne informeze totodată în timp util dacă au intervenit orice fel de breșe sau incidente de securitate ori oricare alte potențiale pericole sau atacuri la adresa datelor dvs. cu caracter personal pe care le dețineți.

De asemenea anumiți furnizori de servicii pot fi simpli intermediari care acționează exclusiv drept verigă în lanțul de furnizare a serviciilor noastre și care nu stochează, nu rețin sau utilizează informațiile ce le sunt furnizate de către ARMEDANMAR.

Cum folosește ARMEDANMAR datele mele cu caracter personal?

ARMEDANMAR folosește datele dvs. cu caracter personal pentru a putea înregistra, stoca și procesa comenzile on-line pe care le plasați pe website-ul nostru www.armedm.ro, pentru a face oferte de servicii adecvate, precum și pentru a putea îndeplini toate solicitările de cumpărare și vânzare, reclamațiile, sesizările și cererile privind exercitarea dreptului de retragere, potrivit legii.

ARMEDANMAR poate transmite prin intermediul corespondenței electronice (e-mail) Utilizatorilor site-ului diverse oportunități de cumpărare și vânzare (promoții și beneficii), precum și orice alte informații în scop de marketing și promovare legate de obiectul de activitate al operatorului de date cu caracter personal.

De asemenea, ARMEDANMAR va putea folosi datele dvs. cu caracter personal colectate pentru a vă putea contacta în urma solicitărilor dvs. la anumite întrebări sau chestiuni punctuale legate de modalitatea de utilizare și funcționare a website-ului sau pentru plasarea unor comenzi, precum și pentru a li vă putea comunica sau furniza orice altă informație pe care o solicitați în acest sens.

Cu cine ar putea partaja ARMEDANMAR datele mele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor site-ului ARMEDANMAR ar putea fi partajate și cu alți Utilizatori care doresc spre exemplu să evalueze, să împărtășească propria experiență legată de modul de utilizare și funcționare a produselor și serviciilor noastre în urma comenzilor plasate pe website prin intermediul sistemului de recenzii (reviews).

În acest sens, prin intermediul sistemului de recenzii (reviews) se vor putea partaja în mod public următoarele date cu caracter personal: Nume, prenume, recenzia acordată, mesajul transmis de către dvs. în calitate de evaluator/recenzor al produsului sau serviciului respectiv. Prin evaluator se înțelege Utilizatorul autentificat pe site care, în urma plasării unei comenzi și după livrarea acesteia și intrarea în

posesie efectivă; are posibilitatea de a transmite în mod public o recenzie scrisă în urma achiziționării verificate a produselor comandate prin intermediul website-ului ARMEDANMAR.

În ce mod sunt stocate datele cu caracter personal de către ARMEDANMAR?

Datele dvs. cu caracter personal colectate și prelucrate sunt stocate în condiții de siguranță și nu sunt accesibile terților sau altor persoane neautorizate. ARMEDANMAR își asumă responsabilitatea de a se angaja periodic să colaboreze cu specialiști în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, precum și cu specialiști în tehnologia informației pentru a efectua în mod constant verificări suplimentare în legătură cu modul în care ARMEDANMAR înțelege să prelucreze și să colecteze datele cu caracter personal prin intermediul site-ului și să ia măsurile necesare de protecție pentru prevenirea / preîntâmpinarea situațiilor care implică un risc asupra acestor date.

Ce sunt cookie-urile și cum sunt folosite acestea pe website-ul ARMEDANMAR?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, infoensive din punct de vedere tehnic, plasate în interiorul dispozitivului dvs. electronic, în navigatorul (browser-ul) de internet.

ARMEDANMAR utilizează cookie-uri pentru a putea obține informații despre preferințele vizitatorilor și Utilizatorilor noștri, precum și despre produsele și serviciile afișate pe site-ul www.armedm.ro pe care Utilizatorii le vizualizează și selectează sau pentru care manifestă un interes evident în vederea achiziționării acestora. De asemenea, folosim cookie-uri și în scopuri de securitate, pentru a ne putea și pentru a vă putea proteja în mod corespunzător, precum și pentru a vă putea oferi în ansamblu o experiență de navigare ideală.

Spre exemplu, un Utilizator autentificat pe site-ul www.armedm.ro prin intermediul „Contului de Utilizator”, prin intermediul cookie-urilor va putea să decidă reținerea în navigatorul de internet a datelor de autentificare fără a le mai introduce din nou la fiecare sesiune de accesare a website-ului www.armedm.ro. De asemenea, prin intermediul cookie-urilor se va putea proceda inclusiv la deconectarea automată a clientului autentificat, după trecerea unui anumit interval de timp, în scopul creșterii nivelului de securitate pe site, precum și în interesul prevenirii accesului neautorizat la contul de utilizator de către alte terțe persoane neautorizate.

Prin ce modalități ARMEDANMAR stochează și prelucrează datele mele cu caracter personal colectate?

ARMEDANMAR colectează și prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la, adresele IP, furnizorii de servicii Internet și tipurile de browser utilizate pentru a putea analiza tendințele, pentru a putea administra în mod corespunzător website-ul www.armedm.ro, pentru a putea urmări și monitoriza activitatea unui vizitator sau client pe site, precum și pentru a colecta informații demografice în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre, inclusiv în scopul creării unei experiențe de navigare corespunzătoare.

Ce parteneri sau furnizori de servicii au acces la datele mele cu caracter personal?

ARMEDANMAR își rezervă dreptul de a încheia parteneriate, precum și alte afilieri cu un număr nedeterminat de furnizori și colaboratori, în funcție de necesitățile concrete. Furnizorii și colaboratorii noștri vor putea avea acces la anumite informații necesare despre Vizitatorii și Utilizatorii site-ului www.armedm.ro pentru ca aceștia din urmă să își poată îndeplini în mod corespunzător obligațiile legale și contractuale ce decurg din relația de parteneriat sau colaborare pe care o au cu noi.

Prezenta politică de confidențialitate a ARMEDANMAR permite acesteia în temeiul legii (pentru a se conforma unei obligații legale) să dezvăluie informații și date cu caracter personal despre Vizitatorii și Utilizatorii săi, pentru a se conforma în mod corespunzător unei hotărâri, sentințe, ordonanțe

judecătorești și similare acestora sau a unei citații ori a unei cereri din partea unei autorități prevăzute de lege și care este îndreptățită în mod legal să primească aceste informații, în temeiul legii. De asemenea, vom putea dezvălui anumite date cu caracter personal atunci când este rezonabil necesar și în acord cu interesul legitim, pentru a putea proteja în continuare integritatea și siguranța datelor cu caracter personal ale tuturor Vizitatorilor și Utilizatorilor autentificați pe site-ul www.armedm.ro.

Cum păstrează în siguranță Armedanmar datele cu caracter personal?

Angajații, colaboratorii și partenerii noștri sunt familiarizați în legătură cu prevederile politicilor și practicilor noastre de prelucrare și securitate privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale vizitatorilor sunt accesibile doar unui număr limitat de personal, colaboratori și angajați cărora li se oferă de către ARMEDANMAR instrucțiuni și indicații în legătură cu modul de acces, dar de și utilizare a acestor informații.

În mod periodic, ARMEDANMAR se angajează să efectueze prin intermediul unui personal calificat, autorizat și specializat audit-uri privind modul de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal și să verifice periodic, cel puțin o dată la trei luni ca toate sistemele de securitate să funcționeze la parametri corespunzători.

Informațiile considerate de lege sensibile cum ar fi spre exemplu numerele cardurilor de credit/debit pe care Utilizatorii le introduc pe site-ul www.armedm.ro în vederea achiziționării de produse și servicii sunt protejate de către furnizori autorizați prin protocoale speciale de securitate și criptare.

Cu toate că ARMEDANMAR își ia angajamentul de a lua măsuri rezonabile și periodice pentru a putea menține un website securizat din toate punctele de vedere, adaptat la cerințele și la legislația aplicabilă în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, toate sistemele de comunicare electronică, inclusiv bazele de date ale acestora sunt și rămân în continuare supuse erorilor, manipulării și atacurilor cibernetice astfel încât nu putem garanta în mod absolut și fără excepții că astfel de evenimente nu vor avea loc niciodată pe site-ul www.armedm.ro, iar în situația existenței unor astfel de situații, inclusiv a celor privind existența unor cazuri de forță majoră astfel cum acestea sunt definite prin lege, ARMEDANMAR nu va putea fi ținută răspunzătoare, ca urmare a unor astfel de evenimente.

Cum pot solicita rectificarea datelor cu caracter personal?

Persoanele interesate de efectuarea de verificări și modificări asupra datelor cu caracter personal ne vor putea contacta oricând și în mod absolut gratuit prin intermediul corespondenței electronice pentru a accesa (vizualiza), actualiza, rectifica sau șterge datele cu caracter personal în legătură cu aceștia, precum și pentru a lămuri orice alte inexactități sau neconcordanțe privind datele cu caracter personal care le privesc pe acestea.

Poate un vizitator să șteargă informațiile de identificare personală colectate de ARMEDANMAR?

Oferim posibilitatea Vizitatorilor și Utilizatorilor site-ului nostru de a solicita oricând și în mod gratuit ștergerea / dezactivarea ori blocarea datelor cu caracter personal din baza noastră de date, în urma unei solicitări exprese și scrise. Cu toate acestea, există în continuare posibilitatea de a păstra, în condiții stricte și conform dispozițiilor legale în vigoare anumite informații reziduale pentru o anumită perioadă determinată de timp, dar nu mai mult de 1 (un) an de la data solicitării de ștergere a datelor cu caracter personal.

Orice persoană care solicită dezactivarea datelor sale cu caracter personal va putea solicita acest lucru prin intermediul unei solicitări (cereri) scrise.

ARMEDANMAR își asumă responsabilitatea de nu va vinde, transfera sau utiliza datele cu caracter personal de care a luat cunoștință în exercitarea activității comerciale.

Informații referitoare la minori și prelucrarea datelor cu caracter personal de către ARMEDANMAR în legătură cu aceștia

Pentru ARMEDANMAR, siguranța minorilor pe internet reprezintă o prioritate și se află în atenția noastră. ARMEDANMAR îi încurajează pe părinți, precum și pe tutori ori persoanele responsabile de supravegherea minorilor (sub 16 ani) să observe, să participe, precum și să monitorizeze periodic în mod corespunzător activitatea minorilor ce îi au în custodie, în spațiul on-line.

ARMEDANMAR se obligă să nu colecteze cu bună știință informații personale de identificare ale minorilor cu vârsta sub 16 ani. În cazul în care ați luat cunoștință de faptul că minorul pe care îl aveți în grijă a furnizat orice fel de date cu caracter personal pe website-ul nostru www.armedm.ro, vă încurajăm și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați imediat în cel mai scurt termen pentru a putea depune în acest sens toate diligențele necesare pentru a elimina de îndată din baza noastră de date astfel de informații, în scopul protejării siguranței minorului dvs.

Ce se întâmplă în situația în care se modifică politica de confidențialitate?

Având în vedere că există posibilitatea intervenirii unor modificări legislative intempestive (neașteptate) asupra felului și a modului în care se prelucrează și protejează datele cu caracter personal, ARMEDANMAR își asumă responsabilitatea de a informa Vizitatorii și Utilizatorii site-ului www.armedm.ro despre modificările esențiale aduse prezentei politici de confidențialitate prin publicarea în acest sens a unor notificări/informări sugestive în acest sens pe pagina principală a site-ului sau, de regulă, prin intermediul corespondenței electronice.

În cazul în care ARMEDANMAR va proceda de cuviință la schimbarea ori modificarea prevederilor din prezenta politică de confidențialitate de așa natură încat această acțiune ar putea determina însăși divulgarea anumitor informații și date cu caracter personal pe care o persoană le-a solicitat anterior să nu fie divulgate, ARMEDANMAR își asumă responsabilitatea în mod corespunzător de a proceda la contactarea persoanei respective pentru a putea obține un nou consimțământ la prelucrare sau pentru a preveni transmiterea neautorizată de informații fără acordul persoanei în cauză.

În toate cazurile și fără excepții, orice persoană care accesează website-ul ARMEDANMAR este pe deplin răspunzătoare de modul în care utilizează și transmite informații din sau către website-ul nostru, aceasta obligându-se să consulte periodic toate politicile noastre existente și publicate pe site pentru a fi la curent cu cele mai recente modificări.

Informații despre link-uri și plasarea de produse de către ARMEDANMAR

Website-ul nostru www.armedm.ro poate conține de asemenea link-uri, hyperlink-uri, referințe, anexe sau trimiteri către alte site-uri web.

Vă rugăm să rețineți faptul că în momentul în care accesați oricare dintre aceste link-uri, hyperlink-uri, referințe, anexe sau trimiteri către alte site-uri web veți părăsi de îndată platforma administrată și securizată aparținând ARMEDANMAR, aceasta neputând fi ținută răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate de scurgerile de date sau de alte informații cu caracter personal.

Vizitatorul și Utilizatorul care accesează aceste link-uri, hyperlink-uri, anexe și, în general, orice website disponibil pe internet este pe deplin responsabil și dator să manifeste în toate cazurile maximă prudență și diligență rămânând obligat în acest sens să consulte toate declarațiile și politicile de confidențialitate ale site-urilor respective pe care le aceesează întrucât aceste politici de confidențialitate pot să difere semnificativ față de cele aparținând site-ului nostru, www.armedm.ro.

Care este perioada de stocare a datelor cu caracter personal de către ARMEDANMAR?

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către ARMEDANMAR vor fi stocate pe toată perioada necesară executării corespunzătoare a contractului în care sunteți parte, precum și ulterior încetării contractului, pentru o perioadă de cel mult 3 (trei) ani.

În cazul în care păstrarea datelor dvs. cu caracter personal colectate de către ARMEDANMAR este absolut necesară pentru o perioadă mai mare de 3 (trei) ani, datele vor fi prelucrate potrivit legislației aplicabile sau în acord cu termenele de retenție și stocare prevăzute de legislația în domeniu. În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate în vederea transmiterii de comunicări de natură comercială, acestea vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat.

Unde pot adresa întrebări, sesizări și reclamații, dar și să îmi exercit drepturile prevăzute de RGPD?

În cazul în care aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați în mod real și efectiv oricare dintre drepturile prevăzute de RGPD, respectiv,

  • Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor personale pe care le deținem (art. 15 din RGPD);
  • Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din RGPD);
  • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din RGPD);
  • Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din RGPD);
  • Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din RGPD);
  • Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din RGPD);

Tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin orice mijloc de comunicare scris, respectiv prin e-mail la adresa armedanmar@gmail.com sau prin intermediul serviciilor poștale, cu scrisoare recomandată și confirmare de privire la adresa punctului nostru de lucru din Salonta, Str. Oradiei nr. 46, județul Bihor sau chiar telefonic, la nr. de telefon: 0770.811.005.

În cazul în care, în baza consimțământului dvs. ferm și neechivoc folosim datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să rețineți că aveți în continuare dreptul să retrageți consimțământul exprimat în orice moment. În această situație, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate de către ARMEDANMAR, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă în continuare în acest sens la păstrarea și arhivarea acestor date. În orice caz, ARMEDANMAR își ia angajamentul de a vă informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres în acest sens.

În cazul în care apreciați în continuare că solicitarea dvs. nu a fost soluționată de către noi în mod corespunzător, vă înștiințăm pe această cale cu privire la faptul că aveți posibilitatea de a depune o sesizare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Datele de contact ale autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sunt: București, Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, telefoane: +40.318.059.211; +40.318.059.212: e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

X
Add to cart